Solidarizimi i shkollës ‘Maarif’ për të prekurit nga tërmeti në Shqipëri (FOTO)

SOLİDARİZİMİ İ SHKOLLËS MAARİF PËR TË PREKURİT NGA TËRMETİ NË SHQİPËRİ

Në shkollën Maarif me iniciativën e Këshillit të Nxënësveu organizua një kermes i cili kishte për qëllim të ndihmojë vëllezërit dhe motrat tona të prekura nga tërmeti në Shqipëri. Studentët tanë treguan një gatishmëri dhe interes të madh për realizimin e këtij projektiduke përfunduar kështu me sukses një aktivitet të përgjegjësisë shoqërore.

Të ardhurat nga ky aktivitetqë arritën shumën prej 3045 euro do të transferohen në institucionet zyrtare për shpërndarjen ndihmave për viktimat e prekuara nga tërmeti. Me këtë rast falënderojmë të gjithë nxënësit dhe punonjësit tanë që morën pjesë, po ashtu edhe prindërit e nxënsve për mbështetjen e tyre që dhanë.