Të gjithë të dën.uarit e “27 Prillit” janë dërguar në Bur.gun e Shutkës

41

Këshilli Penal i udhëhequr nga gjykatësja Dobrilla Kacarska e ka pranuar kërkesën e Prokurorisë për t’i dërguar në parab.urgim të akuzuarit në ngjarjet e 27 Prillit të cilët sot u dë.nuan me 211 vjet bu.rg, njofton Portralb.mk.

Të akuzuarit, me përjashtim të disave, paraprakisht kërkuan që të lirohen nga parab.urgimi derisa vendimi të hyjë në fuqi, gjegjësisht derisa Gjykata e Apelit ta miratojë të njëjtin vendim, ose ta hedhë poshtë.

Të akuzuarit duhet që t’i paguajnë harxhimet gjyqësore në vlerë prej 18 mijë euro.

Igor Durllovski është liruar nga aku.za dhe harxhimet gjyqësore janë në llogari të shtetit.