Transporti publik në Itali përgatitet për fazën 2, ja rregullat e reja

Nga e hëna datë 4 maj në mjetet e transportit publik në Itali do të udhëtohet në numër të limituar pasagjerësh.

Në çdo sedilje dyshe do të ulet një person, me distancë minimumi 1 metër nga njëri-tjetri. Pasagjerët në këmbë do qëndrojnë në vende të caktuara të shënuara me adezivë në dyshemetë e mjeteve.

Reklame

Hyrja ne metro do të jetë 30 persona çdo 30 minuta.Do të ketë dy rrugëkalime me sens unik në stacionet e metrove: për udhëtarët që hyjnë e ata që dalin. Në autobusa do të respektohet gjithashtu distancimi 1 metër. Hyrja do të bëhet e detyrueshme në portat anësore e zbritja në portën qëndrore.

Është e ndaluar t’i kërkosh informacion shoferit.Numri maksimal i udhëtarëve në autobusë do të jetë sa gjysma e numrit të kapacitetit mbajtës.

Në dyert hyrëse të mjeteve të transportit publik do të montohet mekanizmi “numëro pasegjerët” që janë celula fotoeletrike që sinjalizojnë në kohë reale sa persona janë në bordin e autobusit, trenit e metrosë. Në mjetet e transportit publik do të jetë e detyrueshme përdorimi i maskave dhe dorezave.