Umre 2020, ja sa kushton oferta e BFI së

Bashkësia Fetare Islame do te organizoje edhe sivjet Umre 2020 që do të fillojë nga muaj Mars ku BFI ka pregaditur nje oferte ne te cilen jane edhe informacionet se sa kushton udhetimi dhe çmimoret për udhëtarët

Nisja do te behet nga 10/15 Mars deri më 23/28 Mars, ku do te pushojne 7 netë në Mekke dhe 3 netë në Medine.

Ja oferta: