Vendimi qeveritar për kthimin në punë nga 1 qershori nuk vlen vetëm për këto persona

Vendimi i qeverisë nga seanca e 57-të e djeshme për t’u kthyer në punë nga 1 qershori nuk vlen për të sëmurët kronikë dhe prindërit që kanë fëmijë deri në moshën 10 vjeçe, ose fëmijë të moshës parashkollorë.

Sipas vendimit të Qeverisë, nga 1 qershori i këtij viti, nuk vlejnë më konkluzionet me të cilat kategori të ndryshme të punonjësve lirohen mbi baza të ndryshme nga kryerja e rregullt dhe aktuale e veprimtarive të punës, siç janë referimi për punë nga shtëpia, udhëtimi për punë në qytetin e Shkupit, organizimi i procesit me rotacione dhe masa dhe rekomandime të tjera të ngjashme, kumtoi pres shërbimi i qeverisë.

Reklame

Ky vendim do të shoqërohet me një protokoll të përshtatshëm për punë, veprim dhe sjellje në vendin e punës që u referohet kushteve hapësinore, distancës fizike në punë dhe hapësirave të tjera, mbajtjes së pajisjeve mbrojtëse personale dhe të ngjashme.