Xhemaili: Shpallja e gjendjes së j ashtëzakonshme, nuk duhet të merret si shqetësim

Ministri për përmirësimin e klimës investuese për ndërmarrjet vendore, Hisen Xhemaili vlerëson se Pas dekretimit nga ana e Presidentit të shtetit me të cilën hyn në fuqi GJENDJA E JASHTËZAKONSHME nuk duhet të ketë asnjë lloj paniku, sepse gjendja e jashtëzakonshme nuk është asgjë më shumë sesa mundësi që qeveria të ketë kompetenca të shtuara për të ndërmarrë masa në të ardhmen të cilat do të kenë si qëllim kufizimin e përhapjes së sëmundjes.

Ose ndryshe mund të thuhet se qeveria do të merr kompetencat e kuvendit dhe do të sjell vendime që kanë forcën e ligjit, që do të thotë se, nëse tani nuk mund të bëjmë intervenime në mbrojtjen e njerëzve, në ruajtjen e ekonomisë, në mbrojtjen e ndërmarrjeve të vogla, për shkak të kufizimeve ligjore, qeveria do të ketë mundësi të bëj dekrete të veçanta që do të kenë fuqinë e ligjeve pa patur nevojë që të mblidhet parlamenti dhe të bëj ndryshimin e atyre ligjeve, gjë e cila do të mundësojë që në bazë ditore të ndërmarrin masa për ta menaxhuar më lehtë këtë situatë.

Andaj, shpallja e sotme e gjendjes së jashtëzakonshme nuk do të ndryshojë asgjë në jetën normale të njerëzve, përveç kësaj mundësie të re administrative të qeverisë se çfarë vendime do të merr në të ardhen qeveria në bazë të këtyre kompetencave të reja, do të mvaret se si do të zhvillohet situata, mirëpo çdo gjë do të bëhet në mënyrë transparente duke ju njoftuar në kohë për çfarëdo vendimi që do të marrim në të ardhmen.