Xhemati i xhamisë me dy minare në Saraj, kërkojnë Hoxhën Omer Bajrami të jetë ligjerues dhe hatib në xhami

Advertisment

Xhemati i xhamisë me dy minare në Saraj, kërkojnë Hoxhën Omer Bajrami të jetë ligjerues dhe hatib në xhami

Duke e llogaritur atë më meritor për këtë, si hoxhë i kësaj nahije, si i vetmi Hafiz në këtë rrethinë dhe si më i afërt dhe më kontrubues për xhematin.

Reklame

Ne si xhematë duam të kemi hoxhën tonë që e kemi afër, ashtu sikurse çdo vend dhe çdo lagje që ka hoxhën e tyre. Jemi të gatshëm të bëjmë edhe peticion për të marrë nënshkrimet e shumicës së popullit të cilët e kërkojnë atë që u takon, në aspektin e tyre imanor fetar.

Xhemati i xhamisë !