Zekiri: Në Haraçinë po punohet

Muhamet Zekiri

Ne Haraçine intezivishte po ndertohet rrjeti i kanalizimit ne gjatesi prej 10 km. Haraçina eshte shepmbull çfare ne te vertet do te thote koncepti nje shoqeri per te gjithe – kushte te barabarta per jete edhe ne zonat urbane edhe ne ato rurale. Nje shoqeri do te thote edhe zhvillim i barabarte edhe i bashkeqeverisjeve lokale.

Ky eshte koncepti yne per permiresimin e kualitetit te jeteses te te gjithe qytetareve i cili po jep rezuktatet reale.

#NeRrugeTeDrejte